Rendeletek

Ezen az oldalon megtalálja az összes hatályos önkormányzati rendeletet.

A HATÁLYOS RENDELETEK TÉMA SZERINT:

Adórendeletek:

A helyi adókról szóló rendelet (hatályos 2017.január 1-től)    (a 2018. január 1-től hatályos változat)

 

Adóérdekeltségi rendszer

Talajterhelési díj (2017.12.31-ig)                                (a 2018. január 1-től hatályos változat)


Építési-műszaki jellegű rendeletek:

Építési szabályzat és rendezési terv

Házszámozás, közterület-elnevezés

Közterület-használat

Közútkezelés

Partnerségi rendelet

Településkép, közterületi reklámok


Szakigazgatási rendeletek:

Anyakönyvi díjak

Első lakáshoz jutók támogatása(2017.03.01.)

Gyermekvédelem


Ket. (2004. évi CXL tv.) hatálybalépése szabályai

Szociális ellátások (2017.10.01-i hatály)

Térítési díj - Gyermekétkeztetés (2017.09.01.)

Térítési díj - Szociális központ ellátásai (2017.09.01.)

Tűzifa

Helyi népszavazáshoz szülséges választópolgárok száma

Az egészségügyi körzetekrőlKörnyezetvédelmi-kommunális rendeletek:

Hulladékszállítás

Környezetvédelmi Alap

Szennyvíz-szállítás


Temető


Pénzügyi-gazdálkodási rendeletek:

A költségvetési és zárszámadási mérlegrendszer követelményei

Államháztartáson kívüli források, támogatások

Költségvetés  Mellékletek

Vagyon(2017.10.01.)

Zárszámadás
  Mellékletek


Egyéb

Címer és zászló

Harta Nagyközségért és Harta Díszpolgára

Közművelődés

Köztisztviselői juttatások

Szervezeti és Működési Szabályzat (2017.06.01.)