Emléktáblák, emlékfák

Ráday Emléktábla a Ráday Emlékparkban

A függőleges állású nagy tábla felirata: Ráday Pál nemeslelkű református emlékére Harta község 1723-24-ben történt újratelepítésének 270-ik évfordulója alkalmából Hartai Református Egyházközség.
1

Ráday Pál emléktáblája a Faluházban
 
 A Faluház kapubejárójában helyezték el 2010 folyamán ezt a kisméretű, Ráday Pál színes arcképét hordozó márványtáblát. A kezdeményező szerint évente kerülne a falra további emléktábla.
2
 
Ráday Emlékfal

Az általános iskola igazgatói irodájának lépcsőház/folyosó felöli oldalán került kialakításra ez a kis fal, melynél a Ráday napok alkalmával megemlékezést tartanak.
Alkotó: Fish Kovács László
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palotay Emléktábla
                           
45Polster József 1899-ben került kántortanítóként Hartára. Fia, Gyula 1931-től haláláig 1963-ig volt a település lelkésze, 1934-ben felvette a Palotay nevet. Az egykori evangélikus kántortanítói házat az evangélikus népiskola felújításakor,2004-ben lebontották. A község elhatározta, hogy a keletkezett üres telken parkrendezés során visszafalazzák a ház egyik sarkát, ami egy emléktáblával felidézi a ház helyét az itt született Palotay Gyula evangélikus lelkész, dalköltő alakját. A házat megidéző, 20. század első feléből származó fotó alatt a márványtábla elkészült kétnyelvű feliratából aztán nem derül ki sem a ház egykori kántortanítói lak volta, sem Palotay Gyula irodalmi tevékenységére nem történik utalás. „E helyen állt Palotay Gyula evangélikus lelkész szülőháza”„An diese Stelle stand das Geburtshaus des evangelischen Pfarrers  Gyula Palotay”

Az Ártézi kút helyén emléktábla

Harta központjában egykor bővízű ártézi kút volt, ahogy a könyvtár falán elhelyezett archív képeslapot megidéző tábla mutatja: Harta Újváros utca Ártézi kúttal - Talpmélység: Endetiefe 333 méter, Vízhőmérséklet Wassertemperatur 24°C Keménység Härtegrad: 9 °nk/°dll Lúgosság Alkalität: pH 8,6 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A világháborúk áldozatainak táblája
A világháborúk áldozatainak neveit őrző két fekete márványtábla az evangélikus templom belső terében, a szószék mellett látható.

Petőfi Sándor emléktáblája

A március 15-i megemlékezések alkalmával a könyvtár falán elhelyezett emléktáblánál a koszorút helyeznek el, majd a fúvószenekar kíséretében vonul át a megemlékezés a községháza előtti kopjafához, ahol többek koszorúznak.
7
 
 
A Községháza bejáratában (Községháza,Templom u. 68.), a belső ajtó előtti térben két eltérő nyersanyagú, de egyforma méretű márványtábla került elhelyezésre:

8

Harta újratelepítésének emlékére

felirata: Harta 1923 1973 Az emléktáblát Harta község újratelepülésének 250. évfordulóján az ősök iránti tisztelet jeléül a lakosság nevében helyezte el a nagyközség tanácsa.

A szülőföldjükről elhurcoltak és kitelepítettek emlékére
felirata: A szülőföldjükről elhurcoltak és kitelepítettek emlékére 1997.
Harta Nagyközség Önkormányzata 
Zur Erinnerung an die aus Ihrem Heimatdorf Verschleppten und Ausgesiedelten 1997
Verwaltung der Grossgemeinde Hartau

Betelepített felvidékiek emléktáblája a katolikus templom bejáratánál

9
Kossuth u. 12.
 ,,Ezen emléktábla elhelyezésével emlékezünk szüleinkre mélyen vallásos életükre. Jelet hagyunk gyermekeinknek és unokáinknak emlékeztető legyen elődeinkre, nehéz vándorlásukra, amelyre vigasztalást e falak között nyertek. Készült a kitelepítés 50.ik évében 1997. május 11.-én A Felvidékről áttelepített magyarok és még élő gyermekeik."
 
Egyéb emléktáblák
-         Egyesületek Háza felújításának emlékére
-         kiemelten Kerékpár-barát település 2009 cím táblája a községháza folyosóján
-         vagy kiegészítő emléktáblák:
           - Országos Napóratalálkozó emlékére a Művelődési Ház oldalán
        - a pályázati megvalósulások emlékére - a hartai bútorfestők által készített előtér táblája
        - útfelújítás emlékére - tábla a községháza előtt a burkolatban
 
10
 

 
A külterületen lévő emléktáblák az adott területnél kerülnek említésre.


EMLÉKFÁK


A 2000. évben született református gyermekek emlékére ültetett milléniumi fák megkeresztelésük sorrendjében" A református templom oldalában üres telken kialakított Ráday parkban sorakoznak ezek a hársfák, háttérben az egészen benőtt Ráday emléktábla.
11
 
12                   13
 
 
 1994-ben, az Egyesületek Háza avatásakor a partnertelepülések polgármesterei a ma inkább ,,Faluház"-ként ismert épület  udvarán fákat ültettek, melyek előtt kis bronztábla örökíti meg a polgármesterek nevét.
 
 
 
 
 
2010 pünkösdjén a partnerkapcsolatok megerősítésére ültették a művelődési ház előtti térre, a napóra közelébe, számos közösségi rendezvény helyszínére ezt a fekete erdei tölgyet.
A tábla felirata: Partnerschaftbaum Arbre de Jumelage A Partnerkapcsolat fája 
Geschenk der Gemeinde Loβburg  a négy partnertelepülés címerével.           
               14
 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 óta az az évben született gyermekeknek egy-egy fát ültetnek a település belterületén (a teniszpálya körül) a szülők és a Dunakör Hartai csoportja.
 
15