A Templom utca épületei, közterei

A Templom utca a település egyik legrégebbi utcája, híven őrzi a betelepüléskor kialakított telekkiosztást. Itt található a település két országos védettségű épülete, az evangélikus és református templom, itt voltak egyházi iskolái, és itt van a polgármesteri hivatal is. Köztéri szobrokban, emléktáblákban leggazdagabb része a falunak. A Helytörténeti Gyűjtemény jelenleg két épületben mutatja meg Harta értékeit, és a közelmúltban került átadásra a hangversenyteremként és kiállító helyként is funkcionáló Hajós Múzeum. A Templom u. épületei Harta nagyközség rendezési tervének 2010. évi módosítása során (tervező: Új-Lépték Bt.) további védettséget kaptak az épületegyüttesek -karaktervédelmének helyi építési szabályzatba emelésével.
 
A településkarakter változásai
                A településkarakter védelmére a HÉSZ a következő lista szerinti épületegyüttest jelöli ki:
                Épületegyüttesek karakter-védelme:

A Templom utca páratlan oldalán a 53-75.sz. alatti alábbi épületek:
 
                - Templom u. 53.                             hrsz. 1087/1 Általános Iskola
                - Templom u. 55.                             hrsz. 1088 Lakóház
                - Templom u. 57.                             hrsz. 1089 Lakóház
                - Templom u. 59-61.                        hrsz. 1090 Lakóház
                - Templom u. 63.                             hrsz. 1091/2Lakóház     
                - Templom u. 65.                             hrsz. 1093 Lakóház
                - Templom u. 67.                             hrsz. 1094 Általános iskola
                - Templom u. 69.                             hrsz. 1095 Lakóház
                - Templom u. 71.                             hrsz. 1096 Református templom
                - Templom u. 73.                             hrsz. 1098 Lelkész lakás
                - Templom u. 75.                             hrsz. 1099 Lakóház
 
A Templom utca páros oldalán a 48-62. sz. alatti épületek:
 
                - Templom u. 48.                             hrsz. 78 Lelkészi hivatal
                - Templom u. 50.                             hrsz. 77 Imaház
                - Templom u. 50.                             hrsz. 1   Evangélikus templom   
                - Templom u. 50.                             hrsz. 2   Lakóház
                - Templom u. 52.                             hrsz. 4   Lakóház
                - Templom u. 56.                             hrsz. 7   Lakóház
                - Templom u. 58.                             hrsz. 8   Lakóház
                - Templom u. 60.                             hrsz. 9   Lakóház
                - Templom u. 62                              hrsz.10 Múzeum
 
A területet a belterület szabályozási terve is lehatárolja („he” vonal):
 
1
 
A királyi kataszteri térképből ismert eredeti állapotot még mindig számos épület őrzi:
 
2

Evangélikus lelkészi hivatal és lelkészlak
Az 1950-es évek végén, a régi lelkészlak helyén épített épület, mely keskeny, magas ablakaival korábbi építésmódot követi, és jól beleillik környezetébe.

Evangélikus templom - Templom u. 50.
A mai település legrégebbi épülete. Korábbi imaházak helyén épült. A hartai evangélikus közösség 1788-ban kapott engedélyt a Tetétlenen birtokos Földváry családtól arra, hogy a birtokán lévő Árpád-kori templomrom kőanyagát felhasználja egy szilárd templom építéséhez. A klasszicizáló késő-barokk stílusú evangélikus templom 1791-98 között épült adományokból és rendkívüli adókivetésekből, valamint segélyekből. A tetétleni köveket a templom alapjaiba építették be, falait égetett téglából emelték.
Szabadon álló egyhajós, félköríves záródású, a DK-i homlokzat síkjából kissé előrelépő tornyú templom, a záródás felett kontyolt nyeregtetővel, a DNy-i hajófalhoz kapcsolódó alacsony bejárati építménnyel. Csehsüveg boltozatos belső tér.
A templom méretei az előző imaházak méreteinek kétszerese: hossza 30,72 m, szélessége 13,44 m, külső falmagassága 11,52 m.,,II. Ferenc apostoli király uralkodása idején ezt a templomot a Szent Istennek emelte az Ágostai Hitvallású Hartai Gyülekezet MDCCXCII.” - hirdeti a márványtábla latin szövege.
 
3             4
 
A belső berendezés jelentős része: az oltár, a szószék, az orgonaház copf stílusú. Szószék-oltára az oldalbejárattal szemben helyezkedik el. A Jézus feltámadását ábrázoló oltárkép a templom fennállásának 100. évfordulójára készült. 1937-ben helyi festő, Gottschall Péter által készített oltárképpel újult meg.
A bővítést szolgáló felújítás alkalmával készült az oltárral szembeni fa karzat és az oldalfal alsó ablaka. A templombelső is klasszicizáló neobarokk formákat hordoz, a pillérek és a boltívek építészeti összhangja méltóságot sugároz. 
A legrégibb, 166 kg-os 1783-ból való harangja kezdetben a haranglábon szólalt meg.  A 42,2 m magas torony 1800-ban épült, a munka befejezését jelentő toronygomb elhelyezésére 1854. augusztus 13-án került sor. ,,A hartai evangélikus templom negyvenkét méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló hat mázsa hatvanhat kilós nagyharang nemcsak az élőket hívogatja, hanem emlékeztet a második világháború után kitelepített 287 családra is."
1892-ben kapott új bádogborítást kapott, óráját 2001-ben cserélték ki. Jelenleg külső homlokzatait és a toronysisakot festik. Magyarsághoz tartozását demonstráló festése: piros toronysisak, zöld nyílászárók és fehér meszelt homlokzatok.

Műemlék. Törzsszám: 632

Imaház
 
 
5

1982-ben épült fel az evangélikus templom mögött egy új imaház, amelyet dr.Káldy Zoltán püspök szentelt fel. Az imaház terveit Neuhauser László kecskeméti építész készítette. Az imaház a gyülekezet kulturális programjainak /kiállítások, koncertek/ is helyet ad.
 
 
 
 
 

 
Szabó iskola
6
A templom mögött az Iskolaközben 1872-ben új két tantermes iskolát épített az egyházközség tanítói lakással együtt, melyet az 1920-as évektől a benne lakó Szabó Endre /magyarosítás előtt Stuczl/ tanítóról nevezett el Szabó iskolának a népnyelv. Néhány éve a gyermeklétszám csökkenése miatt üresen áll. Egyik szárnyában a Helytörténeti Gyűjtemény utóbbi 10 évi tárgy gyűjteményi anyagának gyarapodása került ideiglenes elhelyezésre.
 
 
 
 
 
Volt tanítói lak
A 20. sz. elején épült pillértéglával kirakott homlokzatú, hagyományos osztású hosszú tornácos parasztház az evangélikus templom mögött, az imaház vonalában, jelenleg lakóház funkciója van, egy család bérli az evangélikus egyháztól.
 
Baum-ház
A tulajdonosi családnevekhez igazodó, korábban ,,Stefán-ház”, legutóbbi lakója után ,,Baum-ház” gerendájába vésett évszám 1855. A modernizálódott falu közepén, az evangélikus templom szomszédságában áll. Pillértéglával kirakott homlokzati fala módosabb gazdára utal. Az épület tulajdonosa és fenntartója 1994-től a helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat.
 
7                                     
A műemlék jellegű épületben a ,,Tájházak a Közösségért” program keretében 2009-ben két kiállítás kapott helyet. Az egykori első szobában Hartai-Felvidéki Szoba idézi meg az 1947-től ideérkező felvidéki családok történetét, lakáskultúráját. A hartai-felvidéki emlékanyag tudatos gyűjtése 1999-ben kezdődött el. A jelentős, és folyamatosan bővülő tárgyi emlékanyag alapozta meg ezt a kiállítást A hátsó szobában Gallé Tibor festőművész változatos technikájú sajátos képein köszönnek vissza a 20. század első felének hartai sváb arcai és falusi életképei. A Baum-ház gyűjteménye a Hartai Német Nemzetiségi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, mint muzeális intézmény része. A gyűjtemény gondnoka Gottschall Péter (Kustár–Gottschall 2009).
 
 
Faluház /Egyesületek Háza/

8
 Egykor nagygazda házában az államosítás után bérlakásokat alakítottak ki, majd a rendszerváltás után született meg az igény a funkcióváltásra. Az L alakú épület utcai oldala hosszan pillértéglával kirakott, ablakai gipszstukkókkal díszítve. A ház utcai homlokzatán a következő feliratú tábla látható: Egyesületek Háza - Haus der Vereine. A díszes kapuajban réztáblán: Az Egyesületek Háza a Dunai Svábok Kulturális Alapítványa támogatásával került felújításra - das Haus der Vereine wurde mit Unterstützung der Kulturstiftung der Donauswaben renoviert 1994. A házban 80 fő befogadására alkalmas terem, civil szerveződések klubszobája, valamint egy kis vendégház található, a település hivatalos vendégei számára. Időszakos kiállítások, kisebb koncertek, családi rendezvények helyszíne. Tágas udvara a Bodzaünnep központi területévé vált. A hartai Egyesületi Ház udvarán  - a  Ház avatása alkalmából - 1994-ben ültetett nyírfák jelzik Bács-Kiskun megye - Harta – Lossbrug – Hammerbrücke – Anse élő kapcsolatát. 2008-ban szigetelték, részben felújították. Köhler Péter, Hartáról elszármazott festőművész Ráday Pált és a német betelepülést megjelenítő alkotása a felújítás után a folyosóra szorult (lásd Köztéri alkotásokról, emlékhelyekről szóló fejezet). 2011-ben az Egészség a lételemünk pályázati program keretében kistermében tankonyhát alakítottak ki. Kapualjában egy Ráday Pál emléktábla van. 
 
Tájház
9                                       10  
 A tájház épülete a község által 1964-ben megvásárolt tipikus alföldi tornácos parasztház, mely 1967 óta kiállítóhely. Tulajdonosa és fenntartója a helyi települési és a német kisebbségi önkormányzat. A modernizálódott falu közepén, a protestáns templomok utcájában áll. Alapítója és első gondnoka Rétfalvi Teofil német nyelvtanár volt. A műemlék jellegű épület berendezését és a tárgyak nyilvántartásba vételét Solymos Ede és Bárth János néprajzkutatók végezték. 1975 óta az országos intézmények között jegyzett nemzetiségi ház és helytörténeti gyűjtemény. 1999 óta a gyűjtemény Gottschall Péter gondozásában gyarapodik tovább.
Jellegzetes bodzafás, gémeskutas udvarán Harta közelében előkerült római kori kövek, valamint a német telepesekhez köthető egyedi stílusú faragott fejfák és épületdíszek tekinthetők meg. A gazdasági épületek közül csak az épület alatti pince és a régi mezőgazdasági eszközöket őrző pajta maradt fenn.
A lakóház hitelesen mutatja be a hartai német nemzetiségi lakosság lakáskultúráját. Két szobájában a híres, egyedi színvilágú hartai festett bútorok feledhetetlen látványa fogadja a látogatót. A gyűjtemény további kiemelkedő értékei a helyi népviselet darabjai és a kékfestő anyagok. A gyöngyös hartai ,,háup”-nak /főkötő/ és kötött harisnyáknak számos míves példánya látható.  Eredeti formájában maradt meg a nyitott (füstös) konyha.

Községháza

11
Hagyományos és jellegzetes paraztház lebontása után a jelenlegi községháza 1937-ben Merzbauer /Módos/ építőmester által épült, földszint + emelet kialakítású tömbépület, funkciójának a mai napig jól megfelel.
 
Szoborkert

12
Az egykori óvoda lebontott épülete és udvara helyén alakult ki az ún. Szoborkert. 
Névadója talán az ,,egyszervolt emlékmű": a szovjet hősi emlékmű, melyet  1956-ban Deák Zoltán elrántott egy traktorral.... A parkban több 100 évnél idősebb fa áll. Községi összefogásban, helyi fafaragó által 1980-as években kialakított, és mára leromlott állapotú játszóteret 2009-ben lebontották, majd helyén Eu-normák szerinti fajátékokat állítottak és bekerítették. A spontán elkezdett tereprendezés – jó tűrőképességű cserje és virágos növények beültetése - hatékonynak bizonyult.
 
 
 
 
 
Református lelkészi hivatal és lelkészlak

13
Az új parókia 1850-ben épült, 1862-ben leégett, újjáépítették. A mai épület mint lelkészlakás ennek teljes átépítésével Török Ignác tervező tervei alapján 1930-ban épült, magas ablakai, szép homlokzati kialakítása jól harmonizál környezetével.
 
Református templom

14
Református templom (Templom u. 71.) egyszerű klasszicista stílusban épült 1835-38 között. Szabadon álló, egyhajós, egyenes záródású épület. ÉNy-i homlokzati tornyos, nyeregtetős templom. Ény-i homlokzata négy féloszlopos, timpanonos, álportikusszal tagolt, a középtengelyben vízszintes záródású bejárat. Csehsüveg boltozatos belső tér, a bejárati oldalon karzat. Az 1862-es nagy tűzvész során megsérült. A helyreállítás után, 1878-ban vásárolta a templom az orgonáját, amelyet 1940-ben a dunaszentbenedeki gyülekezetnek adott el. Ugyanekkor került sor a templombelső felújítására. A templomtorony bádogborítása 1891-ből, az új nagyharang 1896-ból való. 2009-ben a toronysisakot festették újra.
Műemlék. Törzsszáma: 631
 
 
 
Ráday Pál Emlékpark
A református templom melletti telken egykoron a református iskolához tartozó tanítói ház állt. Lebontása után került kialakításra a park, mely hátsó részében, a telekhatáron a településalapító Ráday Pál emlékét idézi egy emléktábla.
Az egy teleknyi terület közepe füves, két oldalán tavasztól késő őszig virágos szegély, előtérben 5 milleniumi fa, melyeket az egyik tövében leszúrt réztábla szerint a 2000 évben született református gyermekek emlékére ültetettek megkeresztelésük sorrendjében.
 
Hajósmúzeum, egykori református Iskola

15
 
 
Az egykori kéttantermes református népiskola 1913-ban épült, amikor 80 főre bővült a református tanulók száma. 2001-ig technikaszertár volt az épületben. Az iskola később üresen, funkció nélkül állt.  2004-2009 között részben a felújításra váró Tájház gyűjteményei kerültek ide, melyek 2010-ben újabb ideiglenes helyre, a megüresedett Szabó-iskolába kerültek. jelenleg egy kiállító- és hangversenyteremként is működő, ún. Hajósmúzeum került itt kialakításra. 
Az iskola épülete előtt került elhelyezésre a település egyik térképes információs táblája.
 
 
 
 
Művészeti Alapiskola, egykori evangélikus iskola

16                                         17

 Az evangélikus lelkészlakkal szemben az iskolaköz melletti telken épült meg 1807-ben a tanítói lakás és egy iskolai tanterem. 1824-ben tűzvész áldozata lett, majd újjáépítették. Több telekkel kibővítve itt épült meg 1835-ben épült a háromtantermes evangélikus iskola. Bejárata felett több mint 100 éven át a következő felirat állt: ,,A felvilágosodás a népnevelésnek emelé ágostai vall. ev. kis-hartai gyülekezet által Grőb Tamás és Grőb Gáspár kurátorok idejében.” A helytörténeti Gyűjteményben található márványtábla vésete a következő: Ág. Hitv. Elemi Népiskola. Az 1960-as években még általános iskolaként működő épület az ott lakó iskolaszolgáról kapta a Meixner nevet. Ezt az épületet 2004-ben Dóka József tervei alapján átépítettek, és új épületszárnnyal bővítettek. 2004-től a Hartai Művészeti Alapiskola otthona. A hartai zenei hagyományokról és a mai zenei életről szóló állandó tárlat várja az iskola látogatóit.  Az iskola a zenei hagyományok ápolása mellett felvállalta a kézműves-bútorfestő hagyományok oktatását is. A bekerített iskolaudvar alkalmas a kialakított kis szabadtéri színpad által kerti koncertek megrendezésére.
 
Lakóépületek az érintett szakaszon
A jellegzetes hartai téglahomlokzatú tornácos házak sárga vagy piros pillértégláit általában a módosabb gazdák hozatták maguknak (Baum ház, tanítói lakok, Faluház, ref, iskola, faluház). Az érintett utcaszakaszon a leírtakon kívül két pillértégla homlokzatú tornácos, két további 100 évnél idősebb ház és négy újépítésű családi ház és egy üres telek áll.
 
Faluképelemek az érintett szakaszon
18                                      19
Az érintett szakaszon a házak mindenhol a kerítés vonalában indulnak, a lakófunkciójú terek vagy az utcafronttal párhuzamosan /pl. lekészi lakok, faluház, új építésű ún. kockaházak/ vagy hagyományos hosszú parasztházként tisztaszobával az utcafrontra, több udvarra nyíló bejárattal. Belső előkert nincs, viszont a járda és az úttest közötti szakaszon változatos növénytelepítés jellemző /lágyszárúan, meggyfák vagy tuják/. A községi fenntartású ingatlanok közül a faluház előtt akácokat telepítettek a dőlésveszélyes öreg nyárfák helyébe, aljukban virágágyással. A zeneiskola előtt nyírfák vannak.
A 2010. májusi vihar következtében ki kellett vágni a tájház előtti két hatalmas diófát. Az úttest mindkét oldalát vízlevezető árok szegélyezi, ez általában fűvel benőtt, de újabban megjelent az árkok térkövezése is.