Köztéri alkotások


I. világháborús emlékmű

1
Templom utca 73. ,,Községháza tér"
Alkotó: Farkas Béla
Felállítás éve: 1924
A talapzaton I. világháborús magyar katona zászlóval, előtérben a magyar pajzs-címer. A Szoborkert előterében a község arculatát markánsan meghatározó 1. világháborús emlékmű. Talpazata három oldalán a háborús áldozatok nevei - az I. vh. 132 hartai elesettjének neve, negyedik oldalán az 1919-es események áldozatainak neveit olvashatjuk.
 
Kopjafa
2                                                                             3
 Templom utca 73. ,,Községháza tér"
Alkotó: Fish Kovács László
Közvetlen a rendszerváltás után 1990-ben állította a korábbi emlékművek (1. világháborús emlékmű, Orzságzászló) közé a helyi SZDSZ szervezet, nyakán a magyar címerpajzzsal és három évszámmal: 1000, 1848, 1956.

Országzászló

4
Templom utca 73. ,,Községháza tér"
5 lépcső magas talpazaton obeliszk tetején  zászlótartó rúd, melyet az 1940-es években avattak.

1956-os Emlékmű

5
A volt kántortanítói lak mögött /Palotay emlékhely/, a ház egykori udvarán egy kis átjáróval határolt területen 2006-ban avatták fel az 1956-os emlékművet, mely helyi fafaragóművész Fish Kovács László munkája, és egy lyukas zászló alatt térdeplő alakot ábrázol.
 Felirata: "1956 forradalma és szabadságharca emlékére állították a hálás hartai polgárok

Rétfalvi Teofil mellszobra
a Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház udvarán, Templom u. 62.
alkotó: Köhler Péter
6                                      7

,,A hartai német nemzetiségi tájházban ezután már nemcsak a tevékenysége és életműve tekinthető meg a múzeumaalpító  „Tanár” úrnak, hanem kőből faragott mellszobra előtt is megemlékezhetnek róla a tanítványok, a hartaiak."
http://www.kalocsaineplap.hu/hu/kornyek/harta_szobor_retfalvi_teofil_koh...

Az emlékmű valójában műkőből készült. Felállítását Rétfalvi Teofil egykori tanítványa, Hartai Henrik kezdeményezte és szervezte meg (egyéni adakozás lehetőségével több ,,gyűjtőponton" . A tanár úr mellszobrát szintén volt tanítványa, Köhler Péter formázta meg és készítette el kőből. A szobrot 2010. augusztus 20-án, a községben rendezett ünnepi programok keretében leplezték le a német nemzetiségi tájház udvarán. Ez a település legfiatalabb ,,köztéri" alkotása.

Semmelweis-emlékoszlop - Anyaság szobra


8                                                                 9
Semmelweis tér 1.
alkotó: Szentirmai Zoltán
Felállítás éve: 1972
Elhelyezkedés: A tér belő részén, növényzettel tagolt területen, az orvosi rendelők előtti kis téren lévő szobor. A rendelők felé igyekvőkkel szemben plasztikus ,,Anya” dombormű látható. A szobor hátoldalán Semmelweis domborműje, nevével, évszámokkal. 

Dózsa szobor
10                                  11
Harta, Kékesi utca 1. parkban
alkotó: Kiss István,
Felállítás éve: 1979
Anyag: bronz, fa, vas
Dózsa feje egy határozott, kovácsolt vas kardon 'nyugszik', körülötte kihegyezett fakarók.
A  www.szoborlap.hu szerint ,,városképi jelentőségű, és a település nagyon tágas és szép környezetben helyezte el a szobrot." 
 
Erdei Ferenc mellszobra

12
Alkotó: Somogyi Árpád
Felállítás éve: 1988
Harta, Kékesi u. 5-7. Az egyik legmeghatározóbb mezőgazdasági nagyüzem, a volt  Erdei F. tsz. - ma Hart-Agroszolg Kft. épülete előtti parkban áll a mellszobor. A névtábla felirata: Állította a Termelőszövetkezet tagsága 1988-ban (Erdei F. nevének említése nélkül). 
 
Szülőföldjükről elhurcoltak és kitelepítettek emlékműve

15
A Hunyadi és Bajcsy-Zsilinszky utcák találkozásánál lévő közparkban, a falu szélén
Alkotó ismeretlen
Története: ezen a helyen gyülekeztek azok a hartai svábok, akiket a háború végén Malenkij robotra vittek el az oroszok. Ennek az eseménynek állít emléket, miközben a ,,kitelepítettek" fogalommal utal a német kitelepítésre és a magyar - szlovák lakosságcserére. 
Kövekkel szabadon körberakott beton alapzaton két egymásra ragasztott nagy nyers gránittömb
felirata: "A szülőföldjükről elhurcoltak és kitelepítettek emlékére
Zur Erinnerung an die  Vertreibung der Menschen aus ihrer Heimat Ortsgemeinschaft der Ungarndeutschen
Harta Önkormányzata 2007"
 
 
Napóra A 3. Országos Napóra Találkozó Emlékére
16                                      17  
2007-ben került felállításra Marton Géza napórakészítő mester irányításával és Schettrer Péter hartai kőfaragó kivitelezésével. 

II. világháborús emlékmű, (temető)

18
Felállítás éve: 1992, alkotó?
 A hartai temetőben emelt emlékmű. Műkő talapzaton gránitlapokra vésett aranyozott, betűkkel tüntették föl az áldozatok neveit. Megemlékezve a Hartára telepített felvidékiek elhunyt hozzátartozóiról is. A mű inkább iparosmunkának tekinthető a funkcióját jelölő fülirat is rendelhető betűkészlettel (ROMANO típus) lett megjelenítve.
 
Három kereszt / Hármaskereszt
19                                20  
Magánember magánkezdeményezéséből és pénzéből állították fel 2008-ban a régi és új 51. főút közötti töltött szakaszon Familie Énisz vagyis az Énisz család hálája kifejezéseként. Az állítató szentföldi, jeruzsálemi előképre hivatkozik. Azóta felesége felvidéki származási helyén egy református templomban is állíttatott ilyet. Evangélikus lelkész avatta fel (megáldotta).

Ártézi kút helyén kút

21
Harta központjában egykor bővízű ártézi kút volt. A felesleges víz egy nagy medencébe folyt, lóitatóként is használták. A felszabadult gázok egykor a kút tetején elhelyezett gázlámpát is táplálták.
A kutat Harta Nagyközség Önkormányzata állította fel 2008-ban.
 
Hoffer traktorok

 Az egykori Aspe /Tölgyerdő/ téren Harta első mezőgazdasági gépháza helyén áll a kitelepítettek emlékműve közelében ez a festésre, felújításra váró Hoffertraktor.

22  
Az egykori Lenin tsz ma Agro-Harta Zrt. telephelye előtt is felállításra került egy traktor

23
 
 A Hartai Önkéntes Tűzoltóegyesület szertára mellett áll ez a régi tűzoltókocsi, melyet időnként, mint pl. az Amatőr Tűzoltók hartai találkozóján kis tűzoltókkal (óvodás nagycsoportosok) be is üzemelnek (maci kimentése az égő házból).  

24