Szakmai beszámoló


  

                              1 1            2 1

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt kiírást hirdetett Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására.

Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30.

A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat számára megítélt támogatás: 100.000 Ft, pályázat címe: A www.hartaiorokseg.hu honlap létrehozása

Pályázati azonosító: NEMZ-KUL-15-1254

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat szakmai beszámolója:

A pályázat keretében a www. hartaiorokseg.hu honlap létrehozására történt vállalás, de a pályázott összeg hetedét elérő támogatás után a vállalás mindössze a községi önkormányzat honlapján kialakított alfülön történő elhelyezésre irányult, amely ettől még nem jelent korlátozottabb tartalmat. A vállalás során a községi honlapon belül jól elkülöníthető a pályázat keretében feltöltött új tartalom, amely felfrissítette és sokszorosára növelte a honlapon eddig elérhető információkat a téma tekintetében és jelentős leltárszerű felsorolást tartalmaz a község építészeti, tárgyi és természeti értékeiről. Mindezt jelentős fotóanyaggal illusztrálva és felsorolva a kapcsolódó irodalmi és az internetes videó-megosztó portálokon található forrásokat. A hartai örökség főlapján található bevezetőhöz összesen 12 aloldal lett kialakítva, amelyek részletesen ismertetik az adott részterületet (általában többezres, akár 10-15 ezres karakterszámú leírással).

Az első oldal Harta múltját ismerteti a korábbi községtörténeti oldalhoz képest jóval terjedelmesebb, de azért áttekinthető módon. Külön oldalt kapott a községben kiemelt jelentőségű nemzetiségi kérdés elemzése. Emellett 8 aloldal a község területi felosztását alapul véve szedi csokorba a hartai örökséget, a belterületi részekből külön kiemelve a Templom utca építészeti emlékeit, valamint a köztéri alkotásokat és az emléktáblákat, emlékfákat. Utolsó oldalként az örökség menedzselésével kapcsolatos elképzelések, teendők és a megvalósítás módjai kaptak helyet.

A vállalásnak megfelelően jelenik meg a természeti örökség a külterületi és a dunai oldalakon, valamint a nagykékesi bácskai katolikus németek, a II. világháború háború után betelepített felvidéki magyarok, és a község örökségének a talán legnagyobb érdeklődésre számot tartó részeként a hartai protestáns németség öröksége, több földrajzi terület szerint és tematikusan is elkülönítve, megalkotva egy települési értéktárat. A hartai örökséget feldolgozó anyag kiindulási pontja lehet a technikai lehetőségek megteremtésével a további videó-, kép- és hanganyagok gyűjteményének.


 

Harta 2016. január 31.


 

                                                                                                                                            Frőhlich Henrikné s.k.

                                                                                                                                                             elnök